Privacyverklaring

Privacy verklaring

iMayla.eu - wij maken alles

Geschreven op: 01-02-2022

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid iMayla.eu

Deze privacyverklaring is uitgegeven door:
Naam : iMayla
Kvk nummer : 85361127
e-mail : info@imayla.eu
en is van toepassing op in ieder geval de website(s): www.imayla.eu en www.imayla.nl

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst of levering van gekochte/bestelde producten te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
- wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen, die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
- Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via bovenstaande contactgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik maken van onze website(s), het aankopen/afnemen van producten/diensten en/of het aanmaken van een account bij iMayla, al dan niet via de webshop en/of website(s), laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken verwerken wij deze gegevens.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, NAW-gegevens, telefoonnummer bedrijfsgegevens, e-mailadres, gebruikersnaam, IBAN, informatie die u zelf invult in een open veld op onze website(s), inloggegevens, profielnaam, schermnaam, IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
- om u de mogelijkheid te bieden diensten af te nemen of artikelen/producten te bestellen via onze website(s) en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
- om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
- om u inschrijving als klant/lidmaatschap/account en bij onze community;
- om uw klacht over iMayla of een aan ons gelieerde onderneming of uw reactie op een klacht te verwerken;
- om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
- om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij in ons assortiment willen toevoegen en om trends te ontdekken en te analyseren;
- om met u te communiceren, al dan niet door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of (digitale) post;
- om u gepersonaliseerde advertenties, kortingen en content aan te bieden op de verschillende websites van iMayla;
- om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en onze dienstverlening en productassortiment te kunnen verbeteren;
- om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
- om onze website(s) en dienstverlening te verbeteren.

Wij gebruiken uw gegevens niet zonder toestemming voor andere dan de genoemde doeleinden.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de afwikkeling van de (betalings)verkeer voor en levering via een postbezorger van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang uw account/lidmaatschap geldig is en zolang nodig is om de door uw gevraagde dienst of bestelde product(en) te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen wijzigingen en updates op deze privacyverklaring op onze website publiceren. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account/lidmaatschap/klantrelatie hebt kunt u inloggen of een verzoek doen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Dit kan via onze website(s) of bovenstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen dit verzoek schriftelijk te doen en u adequaat te identificeren, door overlegging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u daarover met ons contact op te nemen. U hebt daarnaast op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 02-02-2022.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Lees onze Privacy verklaring

Menu

Home pagina
Support Over ons Contact Blog artikelen Ideeën realiseren Een eigen website Verdien geld met iMayla PHP Scripts Webapplicaties Google AMP SEO Online marketing Webshop Webdesign Affiliate Webmaster tools